• a_pane1.jpg
 • faaliyet00.jpg
 • hukuk1.jpg
 • hukuk2.jpg
 • hukuk3.jpg
 • hukuk4.jpg

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

 1. Yazarlar, unvanları, görev yaptıkları kurumları, ORCID numarası, telefon numarası ve e-posta adresi içeren yazarlık katkısı dosyasını Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine göndermelidir. Gönderilen çalışmalarda ilk olarak benzerlik raporu alınacak olup benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan çalışmalar inceleme sürecine dahil edilmez. İlk sayımız (Haziran) için son tarih 15 Nisan, ikinci sayımız (Aralık) için son tarih 15 Ekim'dir. Bu tarihlerden sonra gönderilen çalışmalar, sonraki sayı için işleme alınır.
 2. Medeni Hukuk Dergisi (MHD)’nde yayımlanmak üzere gönderilen eserler, Chicago stili (Notes and Bibliography / Dipnotlar ve Kaynakça) ile uyumlu olmalıdır. Yazılar bilgisayarda, Times New Roman fontunda, ana metin 11 punto, dipnot 9 punto; yazı aralığı ana metin 1,5 aralık, dipnot 1 aralık şeklinde hazırlanmalıdır.
 3. Derginin yazı dili Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızcadır. Makalelerde en az 250, en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe veya ilgili dilde öz bölümlerine yer verilmeli ve en az 5, en çok 15 anahtar kelimenin de Türkçe veya ilgili dilde yazıya eklenmesi gerekmektedir. Yayın başvurusuna konu edilen makalenin -dipnotlar dahil olmak üzere- en fazla 20.000 kelimeden oluşması gerekmekte olup asgari bir kelime sınırı yoktur.
 4. Yazının başlığı, siyah ve tümü büyük harf karakterinde olmalıdır. Başlığın hemen altında sayfa sağına yanaştırılmış olarak yazar adı belirtilip soyadın sonuna bir yıldız konulmalıdır. Yıldızlı dipnotta ise; yazarın üniversitesi veya bağlı olduğu kurumu ile unvanı, e-posta adresi ve ORCID numarası bilgileri belirtilmelidir.

Örn.: Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir., ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-5077-4747.

 1. Metin içerisindeki başlıklar aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:
 2. KOYU VE TÜMÜ BÜYÜK HARF
  A. KOYU VE TÜMÜ BÜYÜK HARF
  1. Koyu ve Sadece İlk Harfler Büyük

  a. Beyaz ve Sadece İlk Harfler Büyük
  a.1. Beyaz ve Sadece İlk Harfler Büyük
  “GİRİŞ” başlığı kullanıldığı takdirde numaralandırılmamalıdır.
  6. Kısaltmalar cetveline ve içindekiler kısmına yer verilmemelidir.
 3. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. Kullanılan her bir kaynak bakımından ilk atıf, kaynağı tanıtıcı tam bilgiyi içermelidir.
 4. a) Kitaba yapılan atıflarda;
  Tek yazarlı kitaplarda ilk ve sonraki atıf, yazarın adı soyadı, kitabın adı (basıldığı yer, basıldığı yıl), sayfa numarası yazılmalıdır. Aynı esere yapılan sonraki atıflarda, yazarın soyadı, kitabın kısaltılmış adı ve sayfa numarası belirtilmelidir.

Örn.: Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, (Ankara, 2021), 178.
Sonraki atıf: Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 178.

 1. Çok yazarlı kitaplarda ilk ve sonraki atıf: Yazarın adı soyadı ve diğer yazarın adı soyadı, kitabın adı (basıldığı yer, basıldığı yıl), sayfa numarası yazılmalıdır; aynı esere yapılan sonraki atıflarda yazarların soyadları, kitabın kısaltılmış adı ve sayfa numarası belirtilmelidir.

Örn.: Fikret Eren, İpek Yücer Aktürk, Türk Miras Hukuku (Ankara, 2019), 222.
Sonraki atıf: Eren/Yücer Aktürk, Miras, 222.

iii. Editörlü kitaplarda ilk ve sonraki atıf: editörün adı soyadı, editör, eserin adı (basıldığı yer, basıldığı yıl), sayfa numarası yazılmalıdır; sonraki atıflarda editörün soyadı, eserin kısaltılmış adı, sayfa numarası belirtilmelidir.

Örn: Antalya, Gökhan, Editör. Marmara Hukuk Yorumu, Medeni Hukuk, Giriş, Temel Kavramlar, Başlangıç Hükümleri, C. I (İstanbul 2021), 24.

Sonraki atıf: Antalya, Medeni Hukuk, 24.

 1. b) Makaleye yapılan ilk atıflarda

Yazarın Adı Soyadı, “Makalenin Başlığı,”, Yayımlandığı Derginin İsmi, Derginin Cilt Numarası, Sayı (Yıl Bilgileri): Atıf yapılan sayfa gösterilmelidir. Aynı esere yapılan sonraki atıflarda, yazarın soyadı, gerekliyse makalenin kısaltılmış adı ve sayfa numarası belirtilmelidir.

Örn. İlk atıf: Akıncı, Şahin,İşyeri Kiralarında Kiracının korunması Açısından Borçlar Kanunu Tasarısının Bazı Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, AÜHFD. C. 57, S. 3 (2008): 33–50.

Sonraki atıf: Akıncı, “İşyeri Kiralarında Kiracının korunması Açısından Borçlar Kanunu Tasarısının Bazı Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, 34.

 1. c) İnternet sitesine yapılan atıflarda;

“Hukuk Fakültesi Tarihçesi,” Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Erişim Tarihi: 30.01.2023, https://hukuk.akdeniz.edu.tr/tr/tarihce-2439

 1. d) Yargı kararlarının ve davalarındipnotta gösterim şekli;
  HD, 11.11.2021, E.2021/12, K.2021/15
  D10.D, 11.11.2021, E.2021/12, K.2021/15
  AYM Kararı, Başvuru No: 2021/12, 11.11.2021, §30
 2. Makalenin sonunda, kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir.
 3. a) Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:
  Tek yazarlı kitaplarda: Yazarın Soyadı, Adı.Kitabın Adı. Basıldığı Yer, Basıldığı Yıl.

Örn.: Eren, Fikret. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2021.

 1. Birden çok yazarlı kitaplarda: Yazarın Soyadı, Adı. Kitabın Adı. Basıldığı Yer, Basıldığı Yıl.

Örn.: Eren, Fikret/Yücer Aktürk, İpek. Türk Miras Hukuku (Ankara, 2019), 222.

iii. Editörlü kitaplarda: Yazarın soyadı, adı, editör. Eserin Adı. Basıldığı Yer: Yayınevi, Basıldığı Yıl

Örn.: Antalya, Gökhan, Editör. Marmara Hukuk Yorumu, Medeni Hukuk, Giriş, Temel Kavramlar, Başlangıç Hükümleri, C. I, İstanbul 2021.

 1. b) Makaleler kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:
  Yazarın Soyadı, Adı. “Makalenin Başlığı”, Yayımlandığı Derginin İsmi, Derginin Cilt, Sayı (Yıl Bilgileri): Makalenin ilk ve son sayfa numaraları.
 2. c) İnternet sitesi, kaynakçada şu şekilde gösterilmelidir:

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Hukuk Fakültesi Tarihçesi,”, Erişim Tarihi: 30.01.2023, https://hukuk.akdeniz.edu.tr/tr/tarihce-2439

 1. Dipnotta birden fazla esere atıf yapıldığı takdirde, bunlar birbirinden noktalı virgülle ayrılmalıdır.

  10. Dergide yayımlanması talebiyle editöre gönderilen eserler iki hakemin olumlu görüşleri alınmaksızın ya da hakem tarafından önerilen düzeltmeleri içeren yeni metin sağlanmaksızın yayımlanmaz.
Medeni Hukukçular Derneği