• a_pane1.jpg
 • faaliyet00.jpg
 • hukuk1.jpg
 • hukuk2.jpg
 • hukuk3.jpg
 • hukuk4.jpg

Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

Medeni Hukuk Dergisi, Medeni Hukukçular Derneği tarafından hazırlanan ve 2023 yılı itibariyle Aralık ayında yayınlanacaktır. Dergimiz Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli ulusal bir dergidir. Dergimize makale gönderimi Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. mail adresi üzerinden yapılmaktadır. 

 

Amaç ve Kapsam

Medeni Hukuk Dergisi'nin amacı, özel hukuk ve kamu hukuku alanındaki nitelikli ve özgün yayınların hukuk dünyasında paylaşımını ve ulaşılabilirliğini sağlamak, bu şekilde hukukun gerek geleneksel gerekse güncel ve teknolojik sorunlarına yönelik çözüm önerilerini yayımlayarak hukuka hizmet etmektir.

Dergimiz, özel hukuk ve kamu hukuku alanında kaleme alınan makale, kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi bilgilendirici notlar ve çevirilerin yer aldığı yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan hakemli bir dergidir.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

 1. Dergiye gönderilecek çalışmalar özgün, başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 2. Gönderilen çalışma hakkında öncelikle benzerlik raporu alınır ve yayın ilkelerine göre incelenir. Benzerlik oranı %20'nin üzerinde olmamalıdır. Yayın Kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan ve derginin yayın ilkelerine uygun olarak düzenlenmemiş olduğu tespit edilen çalışmalar, hakemlere gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir.
 3. Yayın Kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan ve derginin yayın ilkelerine uygun olan çalışmalar çift-kör hakem usulüne göre belirlenen iki ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirmesinden sonra, çalışmanın dergiye kabul edilmesine, reddedilmesine, minör veya majör revizyon istenmesine karar verilebilir. Yazar, verilen karar hakkında en kısa sürede haberdar edilir.
 4. 25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla getirilen “Tüm bilim dalları için (Sosyal Bilimler dahil), etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” şartı bakımından; yazar tarafından, bu şartı ilgilendiren çalışmalarında ilgili belgelerin temin edilmesi ve çalışmalarıyla beraber sisteme yüklenmek üzere dergiye gönderilmesi gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar dergiye kabul edilmeyecektir.
 5. Dergide yayımlanması talebiyle editöre gönderilen eserler iki hakemin olumlu görüşleri alınmaksızın ya da hakemler tarafından önerilen düzeltmeleri içeren yeni metin sağlanmaksızın yayımlanmaz.
 6. Dergide yayımlanan çalışmalar karşılığında yazara telif ücreti ödenmez. Medeni Hukukçular Derneği, yayımlanması kabul edilen çalışmaların basılı ve elektronik yayın haklarına sahip olur. Dernek bu konuda münhasır yetkilidir. Yazar, dergide yayımlanması talebiyle çalışma göndermekle bu hususu kabul etmiş sayılır.

  

Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz. Dergide yayımlanan çalışmalar karşılığında yazara telif ücreti ödenmez.

Medeni Hukukçular Derneği